Financiële regelingen voor slachtoffers seksueel misbruik

De financiële regelingen van de overheid en jeugdzorginstellingen, die op 1 september 2013 in werking zullen treden, zijn vandaag openbaar gemaakt. Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin, in de periode tussen 1 januari 1945 en 31 december 2012, kunnen een aanvraag indienen voor deze regelingen. Slachtofferhulp Nederland vindt het goed dat de overheid en jeugdzorginstellingen met deze regelingen hun verantwoordelijkheid dragen. Slachtoffers kunnen bij het indienen van een aanvraag voor deze regelingen ondersteuning krijgen van Slachtofferhulp Nederland

facebooklinkedin