Schadefonds geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig letsel hebben opgelopen een financiële tegemoetkoming  te geven.
Het Schadefonds wordt gefinancierd door en legt verantwoording af aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat bestaat uit een Commissie en een bureau. De Commissie stelt het beleid van het Schadefonds vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag , zet onderzoeken uit, ondersteunt de Commissie in de bezwaarfase, vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter en maakt de financiële tegemoetkoming over aan aanvragers.

Ontwikkeling 
In de beginjaren van het Schadefonds behandelde een commissie van vijf leden en twee juristen per jaar circa tweehonderd aanvragen van slachtoffers van ernstige geweldsdelicten. Aanvragers moesten toen ongeveer twee jaar wachten op een beslissing. Het aantal aanvragen en daarmee de omvang van het bureau bleven de eerste decennia nagenoeg gelijk. Geleidelijk aan werd dat meer.
In 2013 heeft het Schadefonds een Commissie van negen leden en is het bureau uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim zestig medewerkers, die circa achtduizend aanvragen per jaar afhandelen. Aanvragers ontvangen nu gemiddeld binnen zestien weken een beslissing op hun aanvraag.
Naast het behandelen van aanvragen, neemt het Schadefonds ook deel aan overleggen met ketenpartners als de politie, het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland en lotgenotenorganisaties.

Enkele cijfers
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat inmiddels 36 jaar. In al die jaren heeft het Schadefonds ruim honderdduizend aanvragen voor een tegemoetkoming in de schade ontvangen. In de beginperiode ging het om tweehonderd aanvragen per jaar, in 2012 kwamen ruim zevenduizend aanvragen binnen. Ongeveer 67 procent van deze aanvragers ontving een toewijzing.
In 2012 werd een totaalbedrag van bijna dertien miljoen euro uitgekeerd. Gemiddeld ontving een slachtoffer 2.615 euro. Voor materiële schade wordt maximaal € 25.000 uitgekeerd en voor immateriële schade maximaal € 10.000.

Missie 
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming, en erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen.

facebooklinkedin