Voorlichting?

Waarom voorlichting?

Seksueel misbruik is een complex onderwerp en moeilijk te voorkomen. In het bijzonder wanneer het slachtoffer nog zuigeling is of als de daders de eigen ouders zijn. Tegelijk is niets doen het slechtste wat er is. Voorlichting van kinderen kan van grote betekenis zijn en verdient een rol in de lesstof op basisscholen. Ook als ouder of verzorger kun je helpen voorkomen dat het je kind overkomt. Voorlichting begint bij voorkeur vanaf het moment dat een kind kan praten. Maar ook als een kind al wat ouder is, is het belangrijk om het voor te lichten.

Doel

Voorlichting helpt een kind situaties die bedreigend zijn beter te herkennen en een grens te stellen. Bovendien motiveert het een kind om in geval van misbruik er open over te praten. Als misbruik thuis nooit is besproken kan dit een kind het gevoel geven dat het taboe is en dat het kind zelf iets fout heeft gedaan. Daarnaast kan ook de dader tegen het kind zeggen dat het er niet over mag praten. Een kind kan het misbruik hierdoor voor zich houden, waardoor het niet geholpen kan worden en de dader ongestraft blijft. Mocht het ongemakkelijk voelen om met een kind over misbruik te praten, bedenk dan dat het onderwerp voor jou als volwassene waarschijnlijk meer beladen is dan voor het kind.

facebooklinkedin