Misbruik

Als uw vertrouwen ernstig geschonden is.

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan handen die veilig en betrouwbaar horen te zijn. Als dit niet zo blijkt te zijn en uw kind betrokken raakt bij ongeoorloofde seksuele handelingen, dan zijn de schok en het verdriet groot. De informatie op deze site biedt u enkele handreikingen in deze moeilijke periode.

Misschien heeft U vragen als.

Hoe herken ik seksueel misbruik bij een kind?
Hoe help ik een kind dat seksueel is misbruikt?
Waar kan ik aankloppen voor hulp?
Is het goed om aangifte te doen?
Wij helpen u antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Wat kan ik zelf doen?

Herken de signalen
Praat met uw kind
Doe aangifte
Let op uzelf

Wie kan er helpen?

Familie of vrienden

Als u een partner heeft, kunt u elkaar steunen. Het kan wel zijn dat u verschillend reageert op het misbruik en deze gebeurtenis anders verwerkt. U zult elkaar daarvoor de ruimte moeten geven. Misschien wilt u hier met iemand anders over praten. Aarzel niet om contact op te nemen met een familielid of vriend(in). U zult merken dat zij u graag helpen.

Uw huisarts

Een afspraak met de huisarts is een verstandige stap voor hulp. Uw huisarts kent u en uw kind meestal goed. Hij of zij kan met u meedenken over de beste manier om hiermee om te gaan. Bedenk dat de huisarts zwijgplicht heeft en dus niks aan de pleger mag vertellen.

Advies -en meldpunt kindermishandeling

Als u een vermoeden heeft van kindermisbruik kunt u terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt ouders van kinderen die seksueel zijn misbruikt op juridisch en praktisch gebied. U kunt ons bellen met vragen over het doen van aangifte, het verhalen van schade of voor ondersteuning in het strafproces.

facebooklinkedin