Wie ben ik

Dory

Mag ik mij even in het kort voorstellen. Mijn naam is Dory en ben ongeveer 20 jaar geleden begonnen als vrijwilligster bij Vrouwenhulp na Seksueel Geweld (VSG). Daar werden vrouwen begeleid die te maken hadden met seksueel misdrijf . Ik ben daar gaan werken als ervaringsdeskundige. Door de ervaring die ik had  wilde ik iets betekenen voor lotgenoten. Daardoor is het voor de mensen gemakkelijker contact te zoeken en hierover te kunnen praten. Ik weet hoe dit voelt maar door deze ervaring hoef je niet je hele leven lang een slachtoffer te blijven. Je kunt heel goed leven met wat er is gebeurd.

Na een tijd als vrijwilligster te hebben gewerkt  ben ik een eigen praktijk begonnen. De hulp die geboden werd kon uitgebreid worden en niet slechts beperkt tot alleen vrouwen maar ook mannen. Ook ondersteuning bieden bij praktische problemen zoals aangifte doen of meegaan naar een rechtszitting behoort tot de mogelijkheden.  Daarom ben ik op mijn manier de mensen gaan begeleiden om te helpen bij het verwerken. Ook is er ondersteuning bij een aangifte en voorbereiding op deze aangifte omdat dit toch wel heftig is. Veel van deze zaken is in een goede samenwerking met de politie, die de mensen naar mij doorverwijzen om hen hierin te begeleiden. Dit blijft boeiend en uitdagend om te doen.

Om mijzelf nog meer te kunnen bekwamen ben ik een opleiding counseling gaan doen en heb dit met goed gevolg afgerond. Ik heb daar heel veel geleerd met name hoe op een juiste manier een goede hulpverlening te geven.

Daarnaast ben ik werkzaam als Persoonlijk begeleider /groepsleider in een opvang voor dak en thuisloze verslaafden. Ook dit doe ik met heel veel passie en plezier. Er rust vaak een stigma op deze mensen maar daar zit vaak een verhaal achter. Dit maakt dat je jezelf realiseert dat het niet vanzelfsprekend is dat je een dak boven je hoofd hebt en mensen om je heen die voor je zorgen. Door omstandigheden zijn zij op een kruispunt gekomen en hebben de verkeerde afslag genomen. Waarom sloegen zij die weg in.? Misschien hadden zij wel niemand om zich heen die er voor zorgden dat zij de juiste afslag namen. Daardoor zochten zij troost in middelen zonder zich te realiseren dat het niets oplost en de problemen alleen maar groter maakten. Hierdoor heb ik  geleerd niet te oordelen of veroordelen. Door te luisteren,  praten en sturen proberen wij hen te leren dat ook zij het recht hebben om er te mogen zijn.

De motivatie om als traumacounselor te gaan werken is omdat ik met mijn ervaring iets goeds wilde gaan doen. Dan was die akelige ervaring van misbruik in ieder geval niet voor niets geweest die ik heb ondergaan. Door de vaardigheid die ik heb aangeleerd kan ik mensen helpen om het een juiste plek in hun leven en verleden te geven. Dit is voor mij nog steeds de grote drijfveer om door te gaan met dit werk. Mensen te helpen en hen er van doordrongen te laten raken dat het niet hun schuld is. De macht die daders hebben of hadden over de slachtoffers en hun leven teniet te doen zodat men weer de regie heeft over zijn of haar eigen leven.